Матеріально-технічне забезпечення

Відповідно до Закону України «Про освіту» та вимог інших нормативних документів про заклад освіти Державний навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, у володінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією, відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентно-спроможних на ринку праці робітниках. Для здійснення освітнього процесу в училищі є в наявності:

 • два навчальні корпуси (вул. Є. Плужника,6, вул. І. Федорова,9), загальною площею 3238,7 м2 і 1849,7 м2 де знаходяться навчальні кабінети та лабораторії, обладнані відповідними засобами навчання;
 • навчально – практичний центр з використання матеріалів та технологій ТзОВ «Снєжка-Україна» відкритий з 03.12.2014р, з метою забезпечення здобуття здобувачами освіти повних або часткових кваліфікацій та компетентностей із застосуванням сучасної техніки, обладнання інструментів та матеріалів ТМ «Снєжка-Україна»;
 • навчально-практичний центр з використання лакофарбових матеріалів ТМ «VIDARON» відкритий з 31.05.2017р, з метою вивчення здобувачами освіти переліку продукції та їх застосування на практиці зокрема захисту та декорування деревини з використанням матеріалів ТМ «VIDARON»;
 • міжрегіональний навчально-практичний центр комп’ютерних технологій «Digital Learning» загальною площею 58,9 м2 забезпечений ноутбуками, екраном, підвісним проектором;
 • навчально- виробничі майстерні 830 м2 (вул. Є. Плужника,6) і 1319,8 м2 (вул. І. Федорова,9) обладнанні необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами та іншими засобами навчання:
 • навчально-виробнича майстерня комп’ютерної верстки текстів площею 51 м2+21,4 м2 забезпечена 15 ноутбуками, 1 принтером, 1 камерою, 1екраном
 • навчально-виробнича майстерня комп’ютерного набору площею 89,2 м2 забезпечений 15 комп’ютерами, 1 принтером;
 • навчально-виробнича майстерня комп’ютерної обробки текстової та графічної інформації площею 118 м2 забезпечена 15 комп’ютерами, 1 принтером, 1 камерою
 • навчально-виробнича майстерня палітурних процесів площею 98,8 м2
 • різальна дільниця площею 25,7 м2
 • навчально-виробнича майстерня офсетного плоского друкування площею 110,7 м2
 • лабораторія друкарських процесів площею 15,3 м2
 • лабораторія післядрукарських процесів площею 59,8 м2
 • кухня-лабораторія 134,5 м2, учнівське кафе 61,3 м2 , зал їдальні 238,0 м2
 • навчально-виробнича майстерня з професії «Перукар (перукар-модельєр» загальною площею 67,8 м2
 • навчально-виробнича майстерня з професії «Маляр» площею 130,40 м2
 • навчально-виробнича майстерня з професії «Виробник художніх виробів з дерева» площею 36 м2
 • навчально-виробнича майстерня «Механічної обробки деревини» площею 321,80 м2,
 • навчально-виробнича майстерня «Ручної обробки деревини» площею 68,40 м2,
 • «Слюсарна» навчально-виробнича майстерня загальною площею 87,10 м2,
 • навчально-виробнича майстерня з професії «Ремонту колісних транспортних засобів» площею 96,20 м2
 • один комп’ютерний клас загальною площею 72,0 м2 (вул. Є. Плужника, 6) забезпечений 13 комп’ютерами, 1 інтерактивна дошка, цифрові інструменти Google
 • гуртожиток (вул. Випасова,11) на 150 місць, загальною площею 1428,0 м2, в якому розміщена навчально-виробнича майстерня з професії «Перукар(перукар-модельєр)» площею  67,8 м2, кімната дозвілля 68,0 м2
 • –    спортивний зал площею 156,8 м2,
 • актовий зал на 350 місць, загальною площею 346,6 м2 (вул. Є. Плужника,6) та актовий зал площею 108,8 м2 (вул. І. Федорова,9);
 • спортивний майданчик;
 • їдальня на 200 місць загальною площею 238 м2 (вул. Є. Плужника,6);
 • музей освітньої і друкарської діяльності ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» заснований 05 серпня 2014 року та відкритий 30 жовтня 2014 р загальною площею 106,6 м2, який включає чотири зали із загальною кількістю музейних предметів 939 одиниць, основного фонду 844 одиниці;
 • укриття в навчальному закладі в копусі за адресою вул. Є. Плужника, 6 облаштоване на 350 місць, в копусі по вул. І. Федорова, 9 — на 150 місць. Укриття забезпечене санвузлом та меблями для сидіння.

 

У навчальному закладі є бібліотека, яка займає приміщення площею 134,5 м2.  У бібліотеці є читальний зал на 24 робочі місця, який обладнаний столами, кріслами та книжковими шафами. Бібліотечний фонд забезпечує учнів підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою на 90%.

Належна увага приділяється питанням формуванням основних джерел інформатизації як освітнього процесу, так і діяльності адміністрації, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, яка визначається такими основними напрямками:

 • забезпечення сучасною комп’ютерною технікою і мультимедійними засобами;
 • придбання ліцензованих програмних продуктів для навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальної та фахової підготовки, розробка програмного забезпечення до кожної з навчальних дисциплін;
 • створення комп’ютерної мережі з використанням технологій Internet;
 • створення бази даних державних стандартів, науково-дослідних і науково-методичних робіт та впровадження автоматизованої системи прогнозування її якості;

Кабінети та лабораторії атестовані на відповідність матеріально-технічній, санітарно-гігієнічній, навчально-методичній готовності до початку навчального року, що підтверджено актами прийому кабінетів/лабораторій.

Загальна кількість комп’ютерної техніки у навчальному закладі складає     одиниць, з них     одиниць експлуатуються не більше    років. Навчальний процес забезпечують    одиниць комп’ютерної техніки.

Всі комп’ютери училища підключені до мережі Internet. В училищі установлені і працюють 15 мультимедійних проекторів та 4 інтерактивні панелі. Кабінети постійно поповнюються новим обладнанням і наочністю.

Училище має необхідну інфраструктуру для здійснення навчання, організації побуту та дозвілля здобувачів освіти, що підтверджується показниками ліцензійних вимог.

Навчально-матеріальна база відповідає вимогам навчальних планів і програм, дозволяє виконувати їх в повному обсязі і сприяє забезпеченню якісної підготовки кваліфікованих робітників. Санітарно-технічний стан корпусів – задовільний. На всіх поверхах обладнані і функціонують санвузли. Створені необхідні умови для додержання здобувачами освіти особистої гігієни. Експлуатація матеріально-технічної бази ведеться на належному рівні, постійно контролюється правильність експлуатації відповідальними особами та адміністрацією. Матеріальні цінності, обладнання закріплені за завідуючими кабінетами та лабораторіями, які є матеріально відповідальними особами.

Матеріально-технічне оснащення і навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів та майстерень дає можливість виконувати навчальні програми із всіх видів підготовки на 100%.